Benois delaDanse— 2013, Moscow
Bolshoi Theatre
Maria Kochetkova
Taras Domitro
Giselle
Choreography byJean Coralli, Jules Perrot, Marius Petipa


Copyright20022021 Benois Centre
benois@theatre.ru